Propostes i posicionament davant del pressupost municipal del 2018

La CUP entenem que la prioritat ha de ser afrontar la greu fractura que ha provocat el sistema capitalista i la seva crisi, expulsant a desenes de famílies del mercat de treball i les ha submergit en una situació de pobresa permanent. Aquest objectiu, no es veu reflectit en els pressuposts, en què les partides destinades a Serveis Socials suposen un ridícul 3,27%. És per això que, vàrem presentar un seguit de propostes les quals la meitat van acceptades, però lamentablement la resta van ser denegades. Davant la falta de compromís per part de l'equip de govern, la nostra resposta respecte els pressupostos municipals d'enguany,  ha estat en contra.