MOCIÓ PER A SOL•LICITAR UN ESTUDI DE LOCALS BUITS AL MUNICIPI DE LA SEU D’URGELL

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de la Seu d’Urgell creiem que un dels problemes importants a solucionar a la Seu és la seva elevada quantitat de locals i baixos buits en tot el municipi, des del nucli antic fins a l’eixample. Creiem, doncs, que seria important primerament disposar d’un estudi  per tenir un cens de tots els locals i baixos buits. I posteriorment, a partir d’aquesta informació, desenvolupar mesures per a fomentar-ne l’ocupació, reactivant l’economia local i expandint el comerç de proximitat.