Notícies de Seu d'Urgell

En el context actual on les externalitzacions dels serveis públic són una constant i on també les lleis permeten que per a contractes d’obres i serveis les empreses puguin sub-contractar fins a un tercer nivell, observem que es produeix una pèrdua de  control  sobre les tasques i llur procediment, limitat només als objectius contractuals de la licitació o a les liquidacions parcials de possibles obres.

En la passada constitució de l’ajuntament i dintre l’acord entre CDC i ERC entorn a l’alcaldia i el cartipàs, es va crear la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana. Aquesta comissió malgrat el seu potencial en aprofundir i supervisar els mecanismes i les mancances en transparència i participació de l’Ajuntament de la Seu, mai ha estat considerada seriosament per l’equip de govern, relegant-la a un paper absolutament secundari i sense recursos, a part les propostes que n’han sorgit, en la majoria dels casos per unanimitat, no s’han acabat realitzant.

Pàgines