MOCIÓ PER A SOL•LICITAR MÉS ESPAIS D’EXPRESSIÓ CIUTADANA

Entenem els plafons d’expressió ciutadana com a un dels elements bàsics perquè les entitats, associacions, partits polítics, com també el propi ajuntament, comuniquin la informació i actes que creguin oportuns. Atès que hem detectat algunes zones de la Seu on hi manquen plafons d’expressió ciutadana. La Candidatura d’Unitat Popular de la Seu d'Urgell, propos emplaçar a la Comissió corresponent a estudiar la distribució i format actual dels plafons d’expressió ciutadana. A més d'instal·lar nous plafons d’expressió ciutadana en les zones que sigui inexistent.