MOCIÓ DE CUP LA SEU D’URGELL SOBER EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La Candidatura d’Unitat Popular de la Seu d’Urgell presentem per aquest proper ple de Febrer una moció per a desencallar la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana que resta absolutament paralitzada des de fa mesos ja que l’equip de govern no hi destina els recursos necessaris. Des del seu inici les propostes i tasques derivades de la comissió s’han vist encallades per la falta de priorització del govern al respecte, això fa que la majoria de temes treballats, consensuats i acordats entre tots els grups esperin en un calaix a veure la llum. A més, a la manca de recursos inicial s’ha afegit la baixa de la secretària de la comissió que desprès de quatre mesos continua sense cobrir-se mantenint-la paralitzada. Desprès de constatar que l’equip de govern no té intenció de reactivar la comissió i desencallar-la, des de la CUP ens veiem obligats a presentar aquesta moció per tal que el plenari decideixi dotar de recursos suficients per a treballar a la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana.

En la passada constitució de l’ajuntament i dintre l’acord entre CDC i ERC entorn a l’alcaldia i el cartipàs, es va crear la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana. Aquesta comissió malgrat el seu potencial en aprofundir i supervisar els mecanismes i les mancances en transparència i participació de l’Ajuntament de la Seu, mai ha estat considerada seriosament per l’equip de govern, relegant-la a un paper absolutament secundari i sense recursos, a part les propostes que n’han sorgit, en la majoria dels casos per unanimitat, no s’han acabat realitzant.

Aquest fet ha suposat que un any i mig després de la constitució de la comissió i després de les reunions mantingudes durant temps la feina realitzada per aquesta sigui pràcticament imperceptible i es quedi en un seguit d’indicacions i directrius a l’espera que algú les desenvolupi.

En el marc d’aquesta comissió, la CUP vam treballar i presentar una proposta per a realitzar un treball de camp tan internament a l’Ajuntament com externament per a avaluar els mecanismes de participació del mateix, a través de diverses accions i poder extreure un anàlisi compartit entre els diversos partits, Ajuntament i veïns/es. Aquesta proposta es va consensuar durant diverses reunions i s’havia de començar a desenvolupar el passat setembre, es va posposar i a hores d’ara no tenim coneixement de quan està previst iniciar-la.

El passat 13 d’octubre, es va realitzar l’última reunió de la Comissió de Transparència i Participació, en aquesta com a CUP ja vam mostrar el nostre malestar per el menyspreu de l’equip de govern envers la comissió i la feina que realitza, que ha provocat que les múltiples propostes que s’hi ha portat s’hagin anat quedant en una llista sense materialitzar-se.

En aquesta mateixa reunió d’octubre, s’informa de la manca de secretari/a tècnic de la comissió durant un període proper a l’any i des de la comissió es demana que es doti la mateixa d’un secretari/a tècnic durant aquest període i que aquest hi destini part del seu horari i recursos per tal de tirar endavant les propostes que sorgeixen de la comissió.

Quatre mesos desprès, la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana segueix esperant que se li assigni aquest recurs per a poder funcionar amb normalitat.

Pels motius abans exposats, la Candidatura d’Unitat Popular de la Seu d’Urgell proposa al ple acordar:

  • Cobrir de forma immediata la baixa de la secretària tècnica de la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana, i fer-ho de manera que la persona que ocupi la plaça destini part del seu horari a treballar en els projectes que sorgeixin de la comissió.

 

 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE LA SEU D'URGELL

La Seu d'Urgell, a 8 de febrer de 2017