MOCIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL A LA CAMPANYA MUNDIAL DE BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS A ISRAEL

El moviment global per a una campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel fins que acompleixi amb el dret internacional i els drets del poble palestí va ser iniciat per la major coalició de la societat civil palestina al 2005 i està coordinat pel Comitè Nacional Palestí BDS (BNC). La campanya BDS és una estratègia que permet a la gent conscienciar-se per a assumir un paper actiu en la lluita palestina per la justícia. 

El dia 15 de maig es commemora la Nakba que recorda l’inici del genocidi del poble de Palestina. Centenars de pobles van ser arrasats i centenars de milers de persones van perdre casa seva i avocades a l’exili. Avui en dia milers de palestins continuen patint les conseqüències de la Nakba. Durant dècades, Israel ha denegat al poble palestí els seus drets fonamentals de llibertat, igualtat i autodeterminació mitjançant una neteja ètnica, colonització, discriminació racial i ocupació militar. 

Amb la ferma voluntat de suport al poble palestí i als centenars de milers de persones exiliades i refugiades, la Candidatura d’Unitat Popular de la Seu proposa promoure l’adhesió de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional. A més a més que l'Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a promoure activitats per donar a conèixer la campanya del BDS , denunciar la situació en que viu la població palestina i promoure els Drets Humans, la justícia universal i la construcció de la pau en el termini màxim d’un any. Com també, a donar refugi i asil a la població palestina provinent de Síria, Iraq o qualsevol altre país del Pròxim Orient, i obrirà el els recursos d’acollida a les persones Palestines en les mateixes condicions que ho fa a les sirianes. Finalment, Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a l’ambaixada d’Israel, a l’ambaixada de Palestina i als promotors de la campanya BDS a Catalunya.

MOCIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL A LA CAMPANYA MUNDIAL DE BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS A ISRAEL.

El moviment global per a una campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel fins que acompleixi amb el dret internacional i els drets del poble palestí va ser iniciat per la major coalició de la societat civil palestina al 2005 i està coordinat pel Comitè Nacional Palestí BDS (BNC). La campanya BDS és una estratègia que permet a la gent conscienciar-se per a assumir un paper actiu en la lluita palestina per la justícia. La iniciativa internacional es va llençar seguint l’exemple de la campanya que va contribuir exitosament a la caiguda de l’apartheid a Sudàfrica, i té el recolzament de més de 150 organitzacions internacional. Li han donat suport grans figures mundials com el científic Stephen Howking, el premi nobel de la pau Desmond Tutu, Stéphane Hessel diplomàtic i escriptor antifeixista i supervivent del camp nazi de Buchenwald. També s’han adherit a la campanya institucions i associacions científiques i acadèmiques internacional com la American Anthropological Association, la Asociación de Estudios Americanos, i a l’estat Espanyol el claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona i centenars de departaments, professorat i investigadors, associacions i sindicats d’estudiants i treballadores universitaris. I també associacions jueves com la Jews for Palestinian Right of Return d’Estat Units, la Jews for Boycotting Israeli Goods del Regne Unit o la International Jewish Anti-Zionist Network a Catalunya Junts Associació Catalana de Jueus i Palestins.

El dia 15 de maig es commemora la Nakba que recorda l’inici del genocidi del poble de Palestina. Centenars de pobles van ser arrasats i centenars de milers de persones van perdre casa seva i avocades a l’exili. Avui en dia milers de palestins continuen patint les conseqüències de la Nakba. Durant dècades, Israel ha denegat al poble palestí els seus drets fonamentals de llibertat, igualtat i autodeterminació mitjançant una neteja ètnica, colonització, discriminació racial i ocupació militar. Tot i les nombroses condemnes a les polítiques israelianes per part de les Nacions Unides, altres organismes internacionals i importants organitzacions de drets humans, la comunitat internacional ha fracassat en què Israel es responsabilitzi i acompleixi els principis bàsics del dret internacional. Els crims d'Israel han continuat amb impunitat. El més greu és l’avanç de l’ocupació sionista sobre terres palestines i les continuades violacions dels drets humans que executa el govern del Likud, amb tota impunitat i sense resposta contundent per part de la comunitat internacional. A més, la guerra siriana a donat ales de nou a les aspiracions colonitzadores sionistes i han ocupat territoris nacionals sirians com són els Alts del Golan.

Davant d'aquest fracàs continu, la societat civil palestina va fer una crida a la responsabilitat de la ciutadania global, i va proposar una campanya mundial no violenta de boicot, sancions i desinversions per donar justícia a Palestina, llibertat, igualtat i retorn.

Amb la ferma voluntat de suport al poble palestí i als centenars de milers de persones exiliades i refugiades, la Candidatura d’Unitat Popular de la Seu proposa els següents ACORDS:

Primer.- Promoure l’adhesió de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de:

  • la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el desmantellament del Mur;
  • el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena igualtat;
  • el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.

En tot cas, aquesta mesura no s'aplicarà a aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s'han detallat en el paràgraf anterior.

Segon.- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets humans als territoris palestins.

Tercer.- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a donar suport a les diferents campanyes de BDS impulsades per la societat civil.

Quart.- L’Ajuntament la Seu d’Urgell insta de nou al Govern Espanyol i al govern de la Generalitat de Catalunya al trencament de relacions institucionals, comercials i acadèmiques impulsades tant pel Govern de Catalunya, com pel Govern de l’estat espanyol amb el Govern d’Israel i el sector militar i de seguretat israelià que té una relació (directa o indirecta) amb la ocupació dels territoris palestins, incloent els assentaments il•legals, i a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.

Cinquè.- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a promoure activitats per donar a conèixer la campanya del BDS , denunciar la situació en que viu la població palestina i promoure els Drets Humans, la justícia universal i la construcció de la pau en el termini màxim d’un any.

Sisè.- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a donar refugi i asil a la població palestina provinent de Síria, Iraq o qualsevol altre país del Pròxim Orient, i obrirà el els recursos d’acollida a les persones Palestines en les mateixes condicions que ho fa a les sirianes.

Setè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a l’ambaixada d’Israel, a l’ambaixada de Palestina i als promotors de la campanya BDS a Catalunya.

 

 

 

Pau Lozano Peruchet

Portaveu del Grup Municipal CUP  la Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell, 3 de maig de 2017