Documents

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de la Seu fem aquest comunicat per explicar el nostre punt de vista sobre el Ple extraordinari d'aquest passat 30 de desembre del 2015. 

L'Impost de béns i immobles (IBI) és un dels principals ingressos de l'Ajuntament de la Seu en la recaptació municipal – més del 30% - però a l'hora, és un impost amb el que es deixa d'ingressar una important quantia deguda a les exempcions, i més en un municipi com el de la Seu, on algunes confessions religioses tenen nombrosos edificis i terrenys en propietat. 

És per aquests motius, des de la Candidatura d'Unitat Popular de la Seu volem que s'especifiqui i es faci públic la quantia que suposen les exempcions de les quals es beneficien les confessions religioses i per tant el que es deixa d'ingressar per part de l'Ajuntament en aquest concepte de la recaptació de l'IBI. Alhora demanem que es sol·liciti des de l'ajuntament a les diferents confessions religioses presents a la Seu el pagament -de manera voluntària, equitativa i igualitària- de la mateixa manera que ho fa la resta de la ciutadania, entitats i col·lectius del municipi. 

Pàgines