Documents

MOCIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL A LA CAMPANYA MUNDIAL DE BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS A ISRAEL.

El moviment global per a una campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel fins que acompleixi amb el dret internacional i els drets del poble palestí va ser iniciat per la major coalició de la societat civil palestina al 2005 i està coordinat pel Comitè Nacional Palestí BDS (BNC). La campanya BDS és una estratègia que permet a la gent conscienciar-se per a assumir un paper actiu en la lluita palestina per la justícia. La iniciativa internacional es va llençar seguint l’exemple de la campanya que va contribuir exitosament a la caiguda de l’apartheid a Sudàfrica, i té el recolzament de més de 150 organitzacions internacional. Li han donat suport grans figures mundials com el científic Stephen Howking, el premi nobel de la pau Desmond Tutu, Stéphane Hessel diplomàtic i escriptor antifeixista i supervivent del camp nazi de Buchenwald. També s’han adherit a la campanya institucions i associacions científiques i acadèmiques internacional com la American Anthropological Association, la Asociación de Estudios Americanos, i a l’estat Espanyol el claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona i centenars de departaments, professorat i investigadors, associacions i sindicats d’estudiants i treballadores universitaris. I també associacions jueves com la Jews for Palestinian Right of Return d’Estat Units, la Jews for Boycotting Israeli Goods del Regne Unit o la International Jewish Anti-Zionist Network a Catalunya Junts Associació Catalana de Jueus i Palestins.

El dia 15 de maig es commemora la Nakba que recorda l’inici del genocidi del poble de Palestina. Centenars de pobles van ser arrasats i centenars de milers de persones van perdre casa seva i avocades a l’exili. Avui en dia milers de palestins continuen patint les conseqüències de la Nakba. Durant dècades, Israel ha denegat al poble palestí els seus drets fonamentals de llibertat, igualtat i autodeterminació mitjançant una neteja ètnica, colonització, discriminació racial i ocupació militar. Tot i les nombroses condemnes a les polítiques israelianes per part de les Nacions Unides, altres organismes internacionals i importants organitzacions de drets humans, la comunitat internacional ha fracassat en què Israel es responsabilitzi i acompleixi els principis bàsics del dret internacional. Els crims d'Israel han continuat amb impunitat. El més greu és l’avanç de l’ocupació sionista sobre terres palestines i les continuades violacions dels drets humans que executa el govern del Likud, amb tota impunitat i sense resposta contundent per part de la comunitat internacional. A més, la guerra siriana a donat ales de nou a les aspiracions colonitzadores sionistes i han ocupat territoris nacionals sirians com són els Alts del Golan.

Davant d'aquest fracàs continu, la societat civil palestina va fer una crida a la responsabilitat de la ciutadania global, i va proposar una campanya mundial no violenta de boicot, sancions i desinversions per donar justícia a Palestina, llibertat, igualtat i retorn.

Amb la ferma voluntat de suport al poble palestí i als centenars de milers de persones exiliades i refugiades, la Candidatura d’Unitat Popular de la Seu proposa els següents ACORDS:

Primer.- Promoure l’adhesió de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de:

  • la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el desmantellament del Mur;
  • el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena igualtat;
  • el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.

En tot cas, aquesta mesura no s'aplicarà a aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s'han detallat en el paràgraf anterior.

Segon.- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets humans als territoris palestins.

Tercer.- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a donar suport a les diferents campanyes de BDS impulsades per la societat civil.

Quart.- L’Ajuntament la Seu d’Urgell insta de nou al Govern Espanyol i al govern de la Generalitat de Catalunya al trencament de relacions institucionals, comercials i acadèmiques impulsades tant pel Govern de Catalunya, com pel Govern de l’estat espanyol amb el Govern d’Israel i el sector militar i de seguretat israelià que té una relació (directa o indirecta) amb la ocupació dels territoris palestins, incloent els assentaments il•legals, i a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.

Cinquè.- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a promoure activitats per donar a conèixer la campanya del BDS , denunciar la situació en que viu la població palestina i promoure els Drets Humans, la justícia universal i la construcció de la pau en el termini màxim d’un any.

Sisè.- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a donar refugi i asil a la població palestina provinent de Síria, Iraq o qualsevol altre país del Pròxim Orient, i obrirà el els recursos d’acollida a les persones Palestines en les mateixes condicions que ho fa a les sirianes.

Setè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a l’ambaixada d’Israel, a l’ambaixada de Palestina i als promotors de la campanya BDS a Catalunya.

 

 

 

Pau Lozano Peruchet

Portaveu del Grup Municipal CUP  la Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell, 3 de maig de 2017

Pàgines