Documents

L'Impost de béns i immobles (IBI) és un dels principals ingressos de l'Ajuntament de la Seu en la recaptació municipal – més del 30% - però a l'hora, és un impost amb el que es deixa d'ingressar una important quantia deguda a les exempcions, i més en un municipi com el de la Seu, on algunes confessions religioses tenen nombrosos edificis i terrenys en propietat. 

És per aquests motius, des de la Candidatura d'Unitat Popular de la Seu volem que s'especifiqui i es faci públic la quantia que suposen les exempcions de les quals es beneficien les confessions religioses i per tant el que es deixa d'ingressar per part de l'Ajuntament en aquest concepte de la recaptació de l'IBI. Alhora demanem que es sol·liciti des de l'ajuntament a les diferents confessions religioses presents a la Seu el pagament -de manera voluntària, equitativa i igualitària- de la mateixa manera que ho fa la resta de la ciutadania, entitats i col·lectius del municipi. 

Pàgines